OblastiDalší služby PostSignum

Časové razítko TSA

Jedná se o službu, která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala v daný časový okamžik. Časové razítko důvěryhodným způsobem "razítkuje" elektronický dokument v daném čase a je tedy vhodným doplňkem k elektronickému podpisu.

Bezpečný klíč

Bezpečný klíč je služba pro chráněný přístup do Vaší datové schránky.

Bezpečný klíč nabízí
  • USB klíč pro uložení certifikátů
  • zvýšenou bezpečnost přístupu do Vaší datové schránky či jiné aplikace
  • zaručený elektronický podpis

Objednávky produktů

USB tokeny včetně Bezpečného klíče a další produkty můžete objednat i přímo na stránkách certifikační autority Postsignum

Šifrování

Pro zabezpečenou výměnu dat se zákazníky služeb České pošty (platební styk, SIPO, bezdokladová dobírka, důchodová služba) se používá program Crypta 2 a komerční certifikáty pro Cryptu od certifikační autority PostSignum.

© 2010 Česká pošta | Certifikační autorita PostSignum | Mapa Stránek | Call centrum | Zákaznická podpora  |