Postup pro získání certifikátu v macOS

1. Generování žádosti o certifikát

2. Kontrola privátního klíče

3. Spárování certifikátu se soukromým klíčem

4. Export certifikátu do PKCS#12

1. Generování žádosti o certifikát

Generování žádosti o certifikát probíhá v systémové aplikaci Klíčenka.

V menu aplikace Klíčenka vyberte Průvodce certifikací a Vyžádat si certifikát od certifikační autority.

Vyplňte požadované údaje (políčko e-mailová adresa certifikační autority může zůstat prázdné), vyberte Uložit na disk, případně zatrhněte volbu Určit informace o dvojci klíčů a stiskněte tlačítko Pokračovat.

Pokud jste v předchozím kroku zatrhli položku Určit informace o dvojci klíčů, bude potřeba vybrat velikost klíče a šifrovací algoritmus. Poté stiskněte tlačítko Pokračovat.

Zvolte název souboru a stiskněte tlačítko Uložit. Jako název souboru doporučujeme zvolit request.req.


2. Kontrola privátního klíče

Po vygenerování žádosti o certifikát je naprosto nezbytné, aby byla provedena kontrola přítomnosti soukromého klíče.

Kontrolu provedete v záložce Klíče. Soukromý klíč bude mít stejný název, který jste zadali v bodě 1., v položce Obecný název. Druh musí být vždy privátní klíč. Pokud není privátní klíč přítomen, generování žádosti opakujte. Bez privátního klíče nebude možné vydaný certifikát spárovat!.

Nyní je možné zažádat o vydání certifikátu. Můžete si vybrat jednu z možností, jak o vydání certifikátu žádat:

  1. Zaslat žádost pomocí podepsaného mailu
  2. Osobní návštěva pobočky ČP
Pro osobní návštěvu pobočky ČP je nutno z uloženého souboru vytvořit ID žádosti o certifikát. ID žádosti lze vytvořit zde.
Seznam Poboček ČP neleznete zde.
Jakmile budete mít vydán certifikát, je možno přistoupit k bodu 3.


3. Spárování certifikátu se soukromým klíčem

Pomocí odkazu ke stažení certifikátu si certifikát stáhněte na disk. Stažený certifikát nainstalute do Klíčenky dvojklikem.

Jakmile je certifikát korektně nainstalován, v klíčence se pod daným názvem certifikátu objeví ikonka klíče. Tato ikonka symbolizuje, že soukromý i veřejný klíč byl spárován a v Klíčence je uložen certifikát ve formátu PKCS#12.


4. Export certifikátu do PKCS#12

Pro vyvolání nabídky exportu klikněte pravým talčítkem na certifikát s ikonkou klíče. Z následné nabídky vyberte Exportovat.

Zvolte název souboru a umístění kam jej chcete uložit a stiskněte Uložit.

Zvolte heslo pro zálohu certifikátu a stiskněte OK.

Pokud provádíte export certifikátu poprvé, Klíčenka může požadovat přístup k Vašemu soukromému klíči (privateKey). Pro úspěšný export certifikátu je potřeba tento přístup povolit.