Instalace certifikátů certifikačních autorit do operačního systému (Outlook/IE)
Instalace kořenového certifikátu Root QCA
Instalace podřízených autorit QCA/VCA