Instalace certifikátů certifikačních autorit v aplikaci Mozilla Firefox
Postup zde uvedený je pouze orientační, od skutečnosti se může lišit.


Je potřeba postupně instalovat všechny tři certifikáty autorit.