Instalace certifikátů certifikačních autorit v aplikaci Opera
Postup zde uvedený je pouze orientační, od skutečnosti se může lišit.


Je potřeba instalovat pouze certifikát ROOT autority (postsignum_qca2_root.cer).