Záloha soukromého klíče
Stiskněte klávesy: Winkey + R

V otevřené nabídce Spustit napište do textového políčka "otevřít" text "certmgr.msc" a potvrďte volbou OK.
Spuštění konzole pro správu certifikátů

Otevře se okno Certifikáty:    
 • v levé části rozklikněte pomocí tlačítka + položku "Požadavek na zápis certifikátu"    
 • kliknutím na složku "Certifikáty" zobrazte v pravé části obsah této složky    
 • ze seznamu vyberte položku určenou k záloze (poznáte ji podle názvu a data vypršení platnosti)    
 • na položce klikněte pravým tlačítkem myši a zobrazí se nabídka kde zvolte "Všechny úkoly" -> "Exportovat".
 • Konzole pro správu certifikátů/>

 <div class=
  Dále postupujte dle pokynů průvodce exportem certifikátu.
  Důležité! Na druhé obrazovce nastavte, že chcete exportovat také soukromý klíč.
  Export soukromého klíče
  Pokud nemůžete tuto položku zvolit, při generování klíčů jste zřejmě zakázali export soukromého klíče nebo se může jednat o technické potíže s Windows. Pokud jste export klíče nezakazovali, vygenerujte si nové klíče jiným způsobem.
  Bezpečnostní opatření! Vytvořený soubor se zálohou klíčů nesmí získat neoprávněná osoba. Proto jej uložte na bezpečné místo a nikdy jej nikomu nedávejte ani neposílejte. Tento soubor není potřeba k vydání certifikátu, proto jej neposkytujte ani České poště.