Postup pro získání certifikátu pomocí OpenSSL

Upozorňujeme, že tento postup vyžaduje alespoň základní znalosti práce s příkazovou řádkou.

Generování žádosti o certifikát

Pro generování žádosti spusťte Terminál. Poté se přesuňte do adresáře, kde budete chtít žádost o certifikát uložit. Ve vybraném adresáři spusťte následující příkaz:

openssl req -out request.req -new -newkey rsa:2048 -keyout privatekey.key

Po zadání příkazu budete vyzvání k zadání hesla k soukromému klíči a následně k jeho potvrzení.

Spárování klíčů

Nejprve je nutné stáhnout certifikát ve formátu PEM. Certifikát doporučujeme uložit do stejného adresáře, kde byla generována žádost o certifikát.

Spusťte Terminál, přesuňte se do adresáře kde byla generována žádost o certifikát a kde je rovněž uložen certifikát ve formátu PEM. Ve vybraném adresáří spusťte tento příkaz:

openssl pkcs12 -export -out certifikat.p12 -inkey privatekey.key -in certifikat.pem

Po zadání příkazu budete vyzvání k zadání hesla k soukromému klíči. Následně k zadání hesla k vytvořené záloze certifikátu (soubor .p12). Heslo bude následně nutné potvrdit.