OblastiPodnikatelé (OSVČ)

Podnikající fyzické osoby (OSVČ) jsou jednotlivci (podnikatelé) s přiděleným identifikačním číslem neboli IČ. Postupy pro OSVČ vycházejí z postupů pro právnické osoby. OSVČ si nejprve připraví podklady pro uzavření smlouvy a vydání certifikátu. Vše včetně zavedení do systému PostSignum je vyřízeno během jedné návštěvy pracoviště České pošty. Smlouva se uzavírá převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů.

1. Smlouva o poskytování certifikačních služeb

Podnikající fyzická osoba (OSVČ) uzavře s Českou poštou smlouvu o poskytování certifikačních služeb. .
  • Smlouva se uzavírá převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů.
  • K vydání certifikátů je nutné dodat údaje pro vydání certifikátů (seznam žadatelů o certifikát) společně s úvodním listem

Dokumenty ke stažení:

2. Vydání certifikátu na pobočkách České pošty se službou Czech POINT

Na pobočku České pošty se službou Czech POINT (xls, 780kB) je třeba přinést:

  • pro vydání certifikátu se musí žadatel o certifikát dostavit osobně. Není možné zplnomocnit svého zástupce.
  • vyplněnou smlouvu o poskytování certifikačních služeb - 2 výtisky
  • doklad o právní subjektivitě (pokud je PFO zapsána v obchodním nebo živnostenském rejstříku, nemusí doklad o právní subjektivitě předkládat)
  • doplněné údaje pro vydání certifikátu (seznamy žadatelů o certifikát) společně s úvodním listem
  • jeden osobní doklad - v případě občanů České republiky občanský průkaz nebo cestovní pas.
  • poštovní certifikační poukázku pro vydání certifikátu zdarma (pouze pokud tuto poukázku vlastníte a chcete ji uplatnit)
  • vygenerované ID žádosti o certifikát.

3. Instalace vydaného certifikátu


© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS