OblastiPopis služeb PostSignum

Certifikační autorita PostSignum poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis, komerčních certifikátů a poskytování elektronického časového razítka.

Certifikáty

Certifikáty slouží k autentizaci a autorizaci jejich uživatele, tedy k přihlašování a vytváření elektronických podpisů a k zabezpečení komunikace prostřednictvím šifrování zpráv.

Časová razítka

S časovým razítkem prodloužíte platnost dokumentů až o 5 let a dokážete, kdy proběhly poslední změny dokumentů.

Kvalifikované prostředky pro vytváření elektronických podpisů

Seznam kvalifikovaných prostředků, který spolu s kvalifikovaným certifikátem pro elektronický podpis splňuje požadavky eIDAS pro vytváření kvalifikovaného elektronického podpisu. Zvyšte bezpečnost vašich elektronických certifikátů a mějte je stále při ruce.

Zákaznický portál

Zákaznický portál je webová aplikace, pomocí které snadno získáte přehled o vydaných certifikátech a odebraných časových razítkách a která Vám umožní snadnou správu žadatelů bez vyplňování papírových formulářů.

Poskytovatel certifikačních služeb

3.8.2005 se Česká pošta, s. p. stala akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na základě akreditace udělené Ministerstvem informatiky ČR.
1.7.2016 v souvislosti s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 910/2014 se stává Česká pošta, s.p. kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru.


© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS