OblastiInstalace vydaného certifikátu

Postupy popsané na této stránce použijte pouze pokud jste klíče a žádost o vydání certifikátu generovali v aplikaci iSignum.
Pokud jste generování klíčů a žádosti o certifikát provedli v jiné aplikaci, je potřeba certifikát instalovat v té samé aplikaci.

Instalace certifikátu do systému Windows v aplikaci iSignum
Stažení aplikace aplikace iSignum Postup instalace
Instalace certifikátu na bezpečný prostředek (token, čipová karta) v aplikaci iSignum
Stažení aplikace aplikace iSignum Postup instalace
Tipy pro úspěšnou instalaci vydaného certifikátu
  • Instalace certifikátu musí být provedena na počítači a pod uživatelským účtem, pod kterým bylo provedeno vygenerování klíčů a žádosti o certifikát.
  • Pokud jste klíče vygenerovali v jiné aplikaci (např. Signer), musí se instalace certifikátu provést ve stejné aplikaci.
  • Po úspěšné instalaci certifikátu (pouze certifikát v systému Windows) proveďte v aplikaci iSignum zálohu klíčů a certifikátu do souboru, který uložte na bezpečné místo mimo počítač. Postup zálohy.

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS