OblastiPostup pro získání certifikátu online

Certifikát Online 

Certifikát Online je nástroj, který Vám jako fyzické osobě umožní uzavřít smlouvu a získat certifikát z pohodlí domova. Stačí k tomu eObčanka s aktivovaným čipem a čtečka nebo účet MojeID pro fyzickou osobu s vysokou úrovní ověření, Vaši totožnost pak můžeme ověřit vzdáleně.


Postup pro získání certifikátu na pobočce České pošty

Jak získám certifikát od Certifikační autority PostSignum 

Jednoduchý postup k získání Vašeho certifikátu na pobočce České pošty, návod krok za krokem, včetně vysvětlení terminologie certifikační autority.

Informace k návštěvě pobočky ČP

Infomace k návštěvě pobočky České pošty se službou Czech POINT pro vydání certifikátu Jednoduchý postup k získání Vašeho certifikátu, návod krok za krokem včetně vysvětlení terminologie Certifikační autority. Váš pomocník pro získání certifikátu od CA PostSignum.

Jak získám certifikát pro

Firmy, organizace, veřejná správa 

Jako právnické osoby vystupují jakékoliv organizace, které chtějí nechat vydat certifikáty pro své zaměstnance. Právnická osoba si nejprve připraví nezbytné podklady. Na pracovišti České pošty dojde během jedné návštěvy k uzavření smlouvy, zavedení do systému PostSignum a vydání certifikátu. Smlouva se uzavírá převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů.

Podnikatelé (OSVČ)

Podnikající fyzické osoby (OSVČ) jsou jednotlivci (podnikatelé) s přiděleným identifikačním číslem neboli IČ. Postupy pro OSVČ vycházejí z postupů pro právnické osoby. OSVČ si nejprve připraví podklady pro uzavření smlouvy a vydání certifikátu. Vše včetně zavedení do systému PostSignum je vyřízeno během jedné návštěvy pracoviště České pošty. Smlouva se uzavírá převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů.

Fyzické osoby

Nepodnikající fyzická osoba si nejprve připraví podklady pro uzavření smlouvy a vydání certifikátu. Na kontaktním místě České pošty dojde během jedné návštěvy k uzavření smlouvy, zavedení do systému PostSignum a vydání certifikátu. Za vydaný certifikát se platí v hotovosti.

Postup pro získání certifikátu elektronicky

Vydání prvotního komerčního certifikátu elektronicky

O vydání prvotního komerčního certifikátu si můžete požádat bez návštěvy pobočky České pošty. Podmínkou je, že žadatel je držitelem platného kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis PostSignum a požádal o zavedení údajů pro komerční certifikát do našeho systému. Pro vytvoření žádosti o certifikát můžete využít On-line průvodce nebo žádost jednoduše odeslat elektronicky podepsaným e-mailem.

Obnova certifikátu/následný certifikát

Postupy pro vytvoření žádosti o následný certifikát PostSignum a k odeslání žádosti o certifikát na Elektronickou podatelnu PostSignum.

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS