Úvodní stránka | Zákaznická podpora| Kontakty


OblastiInformace k návštěvě pobočky ČP


Právnické osoby (instutice, firmy, organizace)

Na pobočku České pošty se službou Czech POINT je třeba přinést:

 • pověřená osoba nebo statutární zástupce předkládá
  • vyplněnou smlouvu o poskytování certifikačních služeb - 2 výtisky podepsané statutárním zástupcem organizace
  • doplněné údaje pro vydání certifikátu (seznamy žadatelů o certifikát) společně s úvodním listem
  • doklad o IČ (výpis z obchodního rejstříku je možné získat přímo na pobočce (xls, 780 kB) České pošty se službou Czech POINT) nebo jiný doklad Seznam nejběžnějších dokladů podnikatelských subjektů (pdf, 37 kB)
  • doklad o jmenování statutárního zástupce pokud není uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku

 • žadatel o certifikát
  • Na pobočku (xls, 780 kB) České pošty se službou Czech POINT se musí žadatel o certifikát dostavit osobně. Není možné zplnomocnit svého zástupce nebo provést dálkové vydání certifikátu.
  • jeden osobní doklad - v případě občanů České republiky občanský průkaz nebo pas.
  • vygenerovanou žádost o certifikát na USB flash paměti (USB klíčence) nebo ID žádosti uložené na www serveru.
  • poštovní certifikační poukázku pro vydání certifikátu zdarma (pouze pokud tuto poukázku vlastníte a chcete ji uplatnit)

Dojde k vydání certifikátu. Certifikát bude uložen na USB flash paměť k elektronické žádosti o certifikát, kterou jste donesli, nebo Vám bude zaslán emailem. Vydaný certifikát je dále nutné nainstalovat. Postup instalace certifikátu.

nahoru


Fyzické osoby podnikající OSVČ

Na pobočku České pošty se službou Czech POINT je třeba přinést:

 • Na pobočku (xls, 780 kB) České pošty se službou Czech POINT se musí žadatel o certifikát dostavit osobně. Není možné zplnomocnit svého zástupce nebo provést dálkové vydání certifikátu.
 • vyplněnou smlouvu o poskytování certifikačních služeb - 2 výtisky nepodepsané
 • Originál nebo notářsky ověřenou kopii živnostenského listu (nebo jiného zřizovacího dokumentu, kde je uvedeno IČ Seznam nejběžnějších dokladů podnikatelských subjektů (pdf, 37 kB)
 • doplněné údaje pro vydání certifikátu (seznamy žadatelů o certifikát) společně s úvodním listem
 • jeden osobní doklad - v případě občanů České republiky občanský průkaz nebo pas.
 • vygenerovanou žádost o certifikát na USB flash paměti (USB klíčence) nebo ID žádosti uložené na www serveru.
 • poštovní certifikační poukázku pro vydání certifikátu zdarma (pouze pokud tuto poukázku vlastníte a chcete ji uplatnit)

Dojde k vydání certifikátu. Certifikát bude uložen na USB flash paměť k elektronické žádosti o certifikát, kterou jste donesli, nebo Vám bude zaslán emailem. Vydaný certifikát je dále nutné nainstalovat. Postup instalace certifikátu.

nahoru


Fyzické osoby nepodnikající (jednotlivec)

Na pobočku České pošty se službou Czech POINT je třeba přinést:

 • Na pobočku (xls, 780kB) České pošty se službou Czech POINT se musí žadatel o certifikát dostavit osobně. Není možné zplnomocnit svého zástupce nebo provést dálkové vydání certifikátu.
 • vyplněnou smlouvu o poskytování certifikačních služeb - 2 výtisky nepodepsané
 • doplněné údaje pro vydání certifikátů (seznamy žadatele o certifikát)
 • Dva osobní doklady - v případě občanů České republiky jako primární doklad občanský průkaz nebo cestovní pas a jako sekundární doklad jeden z těchto dokladů: občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz, průkaz ZTP nebo rodný list.
 • vygenerovanou žádost o certifikát na USB flash paměti (USB klíčence) nebo ID žádosti uložené na www serveru.
 • poštovní certifikační poukázku pro vydání certifikátu zdarma (pouze pokud tuto poukázku vlastníte a chcete ji uplatnit)

Dojde k vydání certifikátu. Certifikát bude uložen na USB flash paměť k elektronické žádosti o certifikát, kterou jste donesli, nebo Vám bude zaslán emailem. Vydaný certifikát je dále nutné nainstalovat. Postup instalace certifikátu.

nahoru© 2010 Česká pošta | Certifikační autorita PostSignum | Call centrum | Zákaznická podpora  |