Úvodní stránka | Zákaznická podpora| Kontakty


OblastiSmlouvy

Právnické osoby (instituce, firmy, organizace)

Organizace uzavře s Českou poštou smlouvu o poskytování certifikačních služeb.
 • Ve smlouvě jsou uvedeny tzv. pověřené osoby, které budou dále organizaci vůči PostSignum zastupovat.
 • Smlouva se uzavírá převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů.
Pověřená osoba nebo statutární zástupce dodají České poště tzv. seznamy žadatelů.
 • V seznamech jsou uvedeni jednotliví zaměstnanci a certifikáty, o něž budou žádat.
 • Po zavedení seznamů žadatelů do systému PostSignum mohou být zaměstnancům vydány stanovené certifikáty.
 • Seznamy žadatelů lze do systému PostSignum zadávat průběžně, lze provádět i změny v již zavedených seznamech.
Dodatek ke smlouvě
 • V případě nutnosti změny stávající smlouvy lze uzavřít dodatek ke smlouvě

Podnikatelé (OSVČ)

Podnikající fyzická osoba (OSVČ) uzavře s Českou poštou smlouvu o poskytování certifikačních služeb.
 • Smlouva se uzavírá převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů.
 • K vydání certifikátů je nutné dodat doplněné údaje pro vydání certifikátu (seznamy žadatelů o certifikát) společně s úvodním listem
 • Seznamy žadatelů lze do systému PostSignum zadávat průběžně, lze provádět i změny v již zavedených seznamech.
Dodatek ke smlouvě
 • V případě nutnosti změny stávající smlouvy lze uzavřít dodatek ke smlouvě nebo změnit údaje ve vydávaném certifikátu

Fyzické osoby

Fyzická osoba uzavře s Českou poštou smlouvu o poskytování certifikačních služeb.
 • Smlouva se uzavírá převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů.
 • K vydání certifikátů je nutné dodat doplněné údaje pro vydání certifikátu (seznamy žadatelů o certifikát)
 • Seznamy žadatelů lze do systému PostSignum zadávat průběžně, lze provádět i změny v již zavedených seznamech.
Dodatek ke smlouvě
 • V případě nutnosti změny stávající smlouvy lze uzavřít dodatek ke smlouvě nebo změnit údaje ve vydávaném certifikátu

© 2010 Česká pošta | Certifikační autorita PostSignum | Call centrum | Zákaznická podpora  |