Úvodní stránka | Zákaznická podpora| Kontakty


Oblasti1. Instalace certifikátů certifikačních autorit

Instalaci certifikátů certifikačních autorit PostSignum je potřeba provést, aby byly vydávané uživatelské certifikáty považovány za důvěryhodné.

2. Instalace ovládacího software k USB tokenu, inicializace tokenu

Instalátor ovládacího softwaru k tokenům iKey 4000 naleznete na dodaném instalačním CD. Spusťte soubor setup.exe v adresáři token_sw_instalator. Zahájí se instalace softwaru. Dodaný USB token je dále nutné inicializovat.

Postup je uveden v Příručce s postupem pro zprovoznění USB tokenu iKey 4000 (pdf, 570 kB dokument popisuje detailně také generování klíčů a instalaci certifikátu do tokenu.).

3. Smlouva o poskytování certifikačních služeb

Nejprve je potřeba s Českou poštou uzavřít smlouvu o poskytování certifikačních služeb a dodat seznamy žadatelů s údaji pro vydání certifikátů.

4. Vydání certifikátů

4.1 Generování klíčů a žádostí o certifikát

4.2 Vydání certifikátů na pobočkách České pošty se službou Czech POINT

5 Instalace certifikátů© 2010 Česká pošta | Certifikační autorita PostSignum | Call centrum | Zákaznická podpora  |