Úvodní stránka | Zákaznická podpora| Kontakty


OblastiInstalace ovládacího software k USB tokenu, inicializace tokenu

Instalátor ovládacího softwaru k tokenům iKey 4000 naleznete na dodaném instalačním CD. Spusťte soubor setup.exe v adresáři token_sw_instalator. Zahájí se instalace softwaru. Dodaný USB token je dále nutné inicializovat.

Postup je uveden v Příručce s postupem pro zprovoznění USB tokenu iKey 4000 (pdf, 570 kB dokument popisuje detailně také generování klíčů a instalaci certifikátu do tokenu.).

© 2010 Česká pošta | Certifikační autorita PostSignum | Call centrum | Zákaznická podpora  |