Úvodní stránka | Zákaznická podpora| Kontakty


OblastiPodnikatelé (OSVČ)

Stažení formulářů

Formuláře nutné pro zavedení zákazníka

Smlouva o poskytování certifikačních služeb:
Smlouva (pdf, 170 kB) Stáhněte si smlouvu o poskytování certifikačních služeb, pokud ještě nemáte s Českou poštou smlouvu uzavřenou.
Dodatek ke smlouvě (pdf, 180 kB) Stáhněte si změnový dodatek ke smlouvě, pokud potřebujete provést změny v již uzavřené smlouvě o poskytování certifikačních služeb.
Seznam dokladů (pdf, 37 kB) Seznam nejběžnějších dokladů podnikatelských subjektů pro uzavření smlouvy

Poznámka: Pokud máte uzavřenou smlouvu na poskytování služeb komerční i kvalifikovanou autoritou PostSignum, nemusíte stahovat žádný z výše uvedených formulářů. nebo jiný doklad

Pro snadnou správu žadatelů o certifikát využijte Zákaznický portál PostSignum.

K přihlášení je potřeba číslo smlouvy o poskytování certifikačních služeb a e-mail pověřené osoby, která je zadána v systému Certifikační autority (na základě uzavřené smlouvy o poskytování certifikačních služeb). Zákaznický portál pověřeným osobám umožňuje správu žadatelů bez vyplňování papírových formulářů a získávání přehledů o vydaných certifikátech.Údaje pro vydání certifikátu:
Úvodní list (pdf, 80 kB) Na úvodním listu se uvádějí údaje o právnické osobě, pověřené osobě a počet příloh seznamu žadatelů. (Úvodní list je povinnou součástí každého seznamu žadatelů.)
Údaje pro vydání certifikátu (pdf, 120 kB) Příloha seznamu žadatelů pro vydání kvalifikovaného a komerčního certifikátu (zákaznický formulář).
Změna údajů pro vydání certifikátu (pdf, 130 kB) Příloha seznamu žadatelů pro změnu údajů k vydání kvalifikovaného a komerčního certifikátu (zákaznický formulář).

Na pobočku České pošty se službou Czech POINT je třeba přinést:

  • Na pobočku (xls, 780 kB) České pošty se službou Czech POINT se musí žadatel o certifikát dostavit osobně. Není možné zplnomocnit svého zástupce nebo provést dálkové vydání certifikátu.
  • vyplněnou smlouvu o poskytování certifikačních služeb - 2 výtisky
  • doklad o právní subjektivitě (pokud je PFO zapsána v obchodním nebo živnostenském rejstříku, nemusí doklad o právní subjektivitě předkládat)
  • doplněné údaje pro vydání certifikátu (seznamy žadatelů o certifikát) společně s úvodním listem
  • jeden osobní doklad - v případě občanů České republiky občanský průkaz nebo pas.
  • vygenerovanou žádost o certifikát na USB flash paměti (USB klíčence) nebo ID žádosti uložené na www serveru.
  • poštovní certifikační poukázku pro vydání certifikátu zdarma (pouze pokud tuto poukázku vlastníte a chcete ji uplatnit)

Pokračovat v postupu generováním klíčů a žádosti o certifikát


© 2010 Česká pošta | Certifikační autorita PostSignum | Call centrum | Zákaznická podpora  |