OblastiZneplatnění certifikátu

Zneplatnění certifikátu bez znalosti hesla pro zneplatnění

Zneplatnění certifikátu znamená mimořádné ukončení platnosti certifikátu, nejčastěji z důvodu prozrazení klíčů vlastníka certifikátu. Dalšími důvody může být ukončení používání certifikátu nebo nemožnost dalšího používání certifikátu např. kvůli technické poruše.


Žádost o zneplatnění certifikátu podává pověřená osoba

Žádost o zneplatnění může podat pověřená osoba zákazníka, která je uvedena v systému certifikační autority.

Žádost o zneplatnění musí obsahovat:
 • Jméno a příjmení držitele certifikátu (není povinné, ale pro kontrolu doporučujeme uvést)
 • sériové číslo certifikátu; včetně informace, zda se jedná o dekadické nebo hexadecimální číslo
 • certifikační autoritu, která vydala certifikát (PostSignum QCA nebo PostSignum VCA)
Pro snazší vyřízení žádosti o zneplatnění certifikátu doporučujeme stáhnout z webových stránek PostSignum vzor žádosti o zneplatnění certifikátu. Soubor ke stažení:PO_PFO_FO_zadost_zneplatneni_crt.pdf

Doručení žádosti o zneplatnění České poště

Žádost o zneplatnění certifikátu se doručí jedním z těchto způsobů:

Osobní doručení na pobočku České pošty se službou Czech POINT
 • Pověřená osoba vytiskne a podepíše připravenou žádost.
 • Dostaví se se žádostí a dokladem totožnosti na nejbližší pobočku České pošty se službou Czech POINT, kde proběhne zneplatnění certifikátu.
 • Po zneplatnění obdrží ihned protokol o zneplatnění certifikátu od pracovníka České pošty.
Odeslání podepsaným e-mailem
 • Pověřená osoba odešle připravenou žádost elektronicky podepsaným e-mailem na adresu postsignum@cpost.cz.
 • Po zneplatnění obdrží e-mailem protokol o zneplatnění certifikátu.
 • Pro podepsání e-mailové zprávy musí mít pověřená osoba vystaven "osobní" certifikát vydaný certifikační autoritou České pošty PostSignum.

nahoru


Žádost o zneplatnění certifikátu podává držitel certifikátu.

V případě neznalosti hesla pro zneplatnění je potřeba navštívit osobně pobočku České pošty se službou Czech POINT. Nelze využít služeb nonstop zneplatňující služby.

Na pracoviště České pošty se dostavíte s následujícími podklady a informacemi:
 • sériové číslo certifikátu; včetně informace, zda se jedná o dekadické nebo hexadecimální číslo
 • certifikační autorita, která vydala certifikát (PostSignum QCA nebo PostSignum VCA)
 • jeden osobní doklad: v případě občanů České republiky občanský průkaz nebo pas

Operátor přepážky ověří Vaši totožnost a v případě úspěšného ověření vytiskne žádost o zneplatnění certifikátu, kterou podepíšete a poté certifikát zneplatní a vystaví protokol o zneplatnění certifikátu, který Vám předá.

nahoru© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS