OblastiPrávnické osoby (instituce, firmy, organizace)

Stažení formulářů

Smlouva o poskytování certifikačních služeb:
Smlouva (pdf, 170 kB)  Stáhněte si smlouvu o poskytování certifikačních služeb, pokud ještě nemáte s Českou poštou smlouvu uzavřenou.
Dodatek ke smlouvě (pdf, 180 kB)  Stáhněte si změnový dodatek ke smlouvě, pokud potřebujete provést změny v již uzavřené smlouvě o poskytování certifikačních služeb.
Dodatek můžete nyní uzavřít elektronicky bez návštěvy pobočky. Vyplněný dodatek podepsaný osobním certifikátem statutárního zástupce můžete odeslat bezpečně pomocí kontaktního formuláře.
Seznam dokladů (pdf, 37 kB) Seznam nejběžnějších dokladů podnikatelských subjektů pro uzavření smlouvy

Poznámka: Pokud máte uzavřenou smlouvu na poskytování služeb komerční i kvalifikovanou autoritou PostSignum, nemusíte stahovat žádný z výše uvedených formulářů. nebo jiný doklad

Pro snadnou správu žadatelů o certifikát využijte Zákaznický portál PostSignum.

K přihlášení je potřeba číslo smlouvy o poskytování certifikačních služeb a e-mail pověřené osoby, která je zadána v systému Certifikační autority (na základě uzavřené smlouvy o poskytování certifikačních služeb). Zákaznický portál pověřeným osobám umožňuje správu žadatelů bez vyplňování papírových formulářů a získávání přehledů o vydaných certifikátech.Údaje pro vydání certifikátu:
Úvodní list (pdf, 80 kB)  Na úvodním listu se uvádějí údaje o právnické osobě, pověřené osobě a počet příloh seznamu žadatelů. (Úvodní list je povinnou součástí každého seznamu žadatelů.)
Údaje pro vydání certifikátu (pdf, 120 kB)  Příloha seznamu žadatelů pro vydání kvalifikovaného a komerčního certifikátu (zákaznický formulář). Pro založení údajů pro vydání komerčního doménového certifikátu použijte Zákaznický portál PostSignum
Změna údajů pro vydání certifikátu (pdf, 130 kB)  Příloha seznamu žadatelů pro změnu údajů k vydání kvalifikovaného a komerčního certifikátu (zákaznický formulář).

Na pobočku České pošty se službou Czech POINT je třeba přinést:

 • pověřená osoba nebo statutární zástupce předkládá
  • vyplněnou smlouvu o poskytování certifikačních služeb - 2 výtisky podepsané statutárním zástupcem organizace
  • doplněné údaje pro vydání certifikátu (seznamy žadatelů o certifikát) společně s úvodním listem
  • doklad o IČ (pokud je PO/PFO zapsána v obchodním nebo živnostenském rejstříku, nemusí doklad o právní subjektivitě předkládat) nebo jiný doklad Seznam nejběžnějších dokladů podnikatelských subjektů (pdf, 37 kB)
  • doklad o jmenování statutárního zástupce pokud není uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku

 • žadatel o certifikát
  • Na pobočku (xls, 780 kB) České pošty se službou Czech POINT se musí žadatel o certifikát dostavit osobně. Není možné zplnomocnit svého zástupce.
  • jeden osobní doklad - v případě občanů České republiky občanský průkaz nebo pas.
  • vygenerované ID žádosti o certifikát.
  • poštovní certifikační poukázku pro vydání certifikátu zdarma (pouze pokud tuto poukázku vlastníte a chcete ji uplatnit)

© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS