OblastiFakturace služeb Certifikační autority PostSignum

Fakturace služeb Certifikační autority se řídí platným ceníkem, uzavřenou smlouvou o poskytování certifikačních služeb a Všeobecnými obchodními podmínkami elektronických služeb.

Certifikáty vydané Certifikační autoritou PostSignum jsou fakturovány dekádně za období: 1. - 10., 11. - 20., 21. - konec měsíce. Faktura za poskytnutou službu je zaslána na adresu uvedenou v uzavřené smlouvě o poskytování certifikačních služeb nejpozději do 14 dní od skončení dekády, ve které byl certifikát vydán. Splatnost faktury je 14 dní. V případě, že Vám faktura z nějakých důvodů nedorazila, můžete se na ni dotázat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Náhled vzorové fakturyPotřebuji, aby na faktuře bylo uvedeno číslo mé objednávky

Objednávku služby vydání certifikátu je potřebné zaslat před samotným vydáním certifikátu. V objednávce uveďte počet a typ objednávaných certifikátů (nelze objednávat pro konkrétního žadatele ani měnit podmínky fakturace). Splatnost faktury a další podmínky fakturace se přednostně řídí uzavřenou smlouvou o poskytování certifikačních služeb. Naskenovanou objednávku odešlete jako přílohu kontaktního formuláře.


Potřebuji opravit adresu odběratele / zasílací adresu na vystavené faktuře

Adresa odběratele / zasílací adresa na faktuře je uváděna dle uzavřené smlouvy o poskytování certifikačních služeb. Adresu odběratele dle Vašeho požadavku lze změnit, pokud se její změna promítla do dostupných registrů, nebo pokud zašlete dokument, který tuto změnu stvrzuje. V případě že požadujete změnu adresy, můžete o ni požádat prostřednictvím kontaktního formuláře, potřebné dokumenty připojte jako přílohu nebo doručte na příslušné obchodní místo.


Potřebuji opravit název / jméno odběratele

V případě, že nový název / jméno odběratele je uvedeno ve veřejném rejstříku, je možné o změnu požádat prostřednictvím kontaktního formuláře. Pokud není odběratel uveden ve veřejném rejstříku, je potřebné uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb. Dodatek je potřebné doručit na příslušné obchodní místo.
Požadavek na opravu faktury zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře.


Informace o vydaných certifikátech

Pověřená osoba může všechny potřebné informace o uzavřené smlouvě, žadatelích a certifikátech prohlížet a spravovat na stránkách zákaznického portálu.
Informace o vydaných, zveřejněných certifikátech můžete vyhledávat také na stránce Certifikáty uživatelů Pokud certifikát není určen ke zveřejnění, nebo pokud jej na stránce nenaleznete, obraťte se se žádostí o prověření na pověřenou osobu ve vaší organizaci.


Jakým způsobem je vypočtená sleva?

Sleva na vydaný certifikát je počítána z částky bez DPH. Příklad výpočtu:

  • Cena za certifikát s DPH 20%: 348 Kč
  • Cena za certifikát bez DPH 20%: 290 Kč
  • Poskytnutá sleva 20%: 58 Kč bez DPH
Způsob výpočtu koncové ceny faktury:
(n*cena bez DPH) - (n*sleva) + DPH
n - počet certifikátů

Jak zprovoznit vydaný certifikát

Se žádostí o pomoc se zprovozněním vydaného certifikátu se můžete obrátit na Zákaznickou podporu


Chci podat reklamaci fakturovaného certifikátu

Informace k podání reklamace naleznete na stránce Jak reklamovat služby certifikační autority© 2010 Česká pošta | Důvěryhodný seznam EU | Mapa Stránek | Prohlášení o přístupnosti | Zákaznická podpora  | RSS